W 2016 roku po raz piąty podczas XXXIV Dni Garbatki wręczone zostało wyróżnienie w postaci statuetki „Szycha Garbacka”. Tym razem Kapituła Konkursowa zadecydował o przyznaniu w/w wyróżnienia Panu Sławomirowi Pietrzykowi za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Sport i kultura fizyczna”.  Pan Sławomir Pietrzyk przez kilkanaście lat, jako piłkarz Ludowego Klubu Sportowego „PLON” w Garbatce-Letnisko grał w lidze okręgowej. Podczas tych występów godnie reprezentował Klub i naszą Gminę, jako piłkarz i jako człowiek na boisku i poza nim.Dzięki grze i działalności w Klubie przyczynił się do promocji Klubu i Gminy Garbatka-Letnisko. Jego działalność została zauważona, dzięki czemu został wybrany Prezesem Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Przez kilka lat pełnił również funkcję Prezesa LKS „PLON”.Obecnie już drugą kadencję jest Prezesem Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i znakomicie spełnia się w tej roli, jako świetny organizator, człowiek kreatywny i pomysłowy, a przede wszystkim kochający piłkę.Wkłada dużo pracy i serca w rozwój kultury fizycznej, w szczególności piłki nożnej w całym regionie radomskim, nie zapominając o swojej Gminie i Klubie.