Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała wicedyrektor Ewelina Piecyk – Kowalska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia dostali okolicznościowe dyplomy.

Zgromadzone w sali gimnastycznej szkoły dzieci, usłyszały wiele serdecznych życzeń od zaproszonych gości. Życzenia złożył ksiądz  kanonik Augustyn Rymarczyk. W imieniu organu prowadzącego głos zabrała pani sekretarz Gminy Teresa Fryszkiewicz. Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Łyjak oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce- Letnisko Łukasz Majewski. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, ponadto rodzice każdej z klas pierwszych wręczyli pomoce szkolne: piłkę, szachy i warcaby.  O pierwszakach pamiętali także starsi koledzy. Uczniowie klas trzecich własnoręcznie wykonali dla młodszych kolegów zakładki. O swoich dawnych wychowankach nie zapomniała też pani Maria Grygiel- dyrektor Samorządowego Przedszkola. Mimo że nie mogła być na samej uroczystości, odwiedziła dzieci w szkole i wręczyła każdej klasie książkę  i słodkości. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

W przygotowaniu uroczystości wychowawcom klas pierwszych pomogli uczniowie klasy IVa , klas trzecich, a także panie Agata Styczyńska, Renata Strzałkowska – Jędrasek i Monika Rodakowska. Pomoc techniczną zapewnili nauczyciele: Waldemar Langa i Andrzej Suwała. Uroczystość prowadził Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego Jakub Zawłocki. Wszystkim, a zwłaszcza rodzicom serdecznie dziękujemy.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy sukcesów w nauce i radości w zdobywaniu wiedzy.

 Elżbieta Mazur i Danuta Matysiak