Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Chołuj, która sprawdziła, czy dzieci są gotowe, by przystąpić do ślubowania. Okazało się, że pierwszaki znają odpowiedzi na pytania z „Katechizmu polskiego dziecka”, wiedzą też, jakie są barwy ojczyste. Po krótkim sprawdzianie uczniowie mogli przystąpić do ślubowania. Złożyli je ślubując na sztandar. Potem przyszła kolej na ślubowanie rodziców uczniów. Przyrzekli oni między innymi, że będą zawsze wspierać swoje dziecko, kochać, przytulać i chwalić. Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia. Pasowania dokonały panie dyrektorki szkoły. Na pamiątkę tej uroczystej chwili każde z dzieci otrzymało przepiękny dyplom ze zdjęciem.

            Życzenia i prezenty dla pierwszaków przekazali zaproszeni goście i rodzice. Tradycyjnie już zakładki dla młodszych kolegów przygotowały zuchy z drużyny zuchowej prowadzonej przez panią Elżbietę Mazur. Odczytano także list z gratulacjami od dyrekcji, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.

            Uśmiechnięte pierwszaki podziękowały za wszystko pięknym występem. Dzieci zaśpiewały dla publiczności piosenkę „Pierwszaczek”.

            Uczniów klas pierwszych do ślubowania przygotowały wychowawczynie: pani Joanna Sałek i pani Danuta Fałek. Dyplomy pamiątkowe wykonała pani Monika Rodakowska.

 

Karolina Matejszczak, Anna Rutka