Sumienne wywiązywanie się ze wszystkich zadań, troska o mieszkańców, czuwanie nad estetyką miejscowości spowodowały, że wizerunek Gminy Garbatka-Letnisko stale się poprawia.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia podziękowań tym sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę wraz z upływem kadencji: pani Cecylii Guzie i panu Mariuszowi Olejarzowi, następnie osobom, którzy byli sołtysami i w tegorocznych wyborach mieszkańcy ponownie im zaufali wybierając na sołtysów swoich wsi.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur pogratulowali panu Zdzisławowi Lackowskiemu, który po raz pierwszy został wybrany sołtysem wsi Bogucin i będzie przez najbliższe cztery lata jej reprezentantem.

 

Wójt Robert Kowalczyk życzył nowo wybranym sołtysom sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz naszych małych ojczyzn, skuteczności w realizowaniu działań i inicjatyw służących przede wszystkim ich rozwojowi i mieszkańcom. Dodał, że rola sołtysa jest nieoceniona, ponieważ to oni są łącznikami pomiędzy mieszkańcami, a samorządem gminnym.W trakcie spotkania krótko podsumowano mijającą kadencję oraz nakreślono zadania na najbliższy czas.