edukację na etapie:

szkoły podstawowejprzysposabiającej do pracyIlość godzin dydaktycznych tygodniowo większa niż w nauczaniu indywidualnym.Internat:zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątkuIstnieje możliwość dowozu dziecka do szkołyDysponujemy pracowniami :                              komputerową,sensoryczną,logopedyczną,Montessori, BiofeetbackPosiadamy wielofunkcyjne boiskoProwadzimy:zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, integracyjne, rekreacyjne, sportowe, artystyczne, taneczne, wędkarskie,zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia z gospodarstwa domowego,terapię pedagogiczną, logopedycznąmuzykoterapię,bajkoterapięNasi uczniowie to zawodnicy Światowych Igrzysk OlimpijskichSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYOpactwo 1826-922 SieciechówTel. 48  6216003  lub 48 6216883www.soswopactwo.ple-mail:[email protected]