W tym czasie w Gminie Garbatka-Letnisko odbyło się szereg imprez sportowych, w których łącznie wzięło udział 545 osób, czyli 10,5 % wszystkich mieszkańców gminy.Były to: codzienne marsze z kijkami „nordic walking”, mecze piłki nożnej, mecz unihokeja, zawody wędkarskie dla dzieci, aerobik dla pań, Sportowy Dzień Dziecka oraz Test Coopera. Największa liczbę uczestników przyciągnął Sportowy Dzień Dziecka na Orliku, gdzie dzieci i młodzież brały udział w szeregu widowiskowych konkurencji sportowych: wyścig stonogi, slalom rowerowy, unihokej, przeciąganie liny, hula-hop na czas, skoki w workach, siatkówka dwuosobowa z użyciem ręczników, wyścig na 3-osobowych nartach, rzuty do kosza. Rodzice i nauczyciele rywalizowali ze swoimi dziećmi i uczniami w meczach piłki nożnej. Ponad 50 osób wzięło udział w Teście Coopera, próbie wytrzymałościowej polegającej na przemierzeniu jaj największego dystansu w ciągu 12 minut. W Teście uczestniczył Wójt Gminy Garbatka-Letnisko pan Robert Kowalczyk, dyrektor GCRSiP pani Anna Karsznia, nauczyciele, przedstawicielki Rady Rodziców ZSS w Garbatce oraz młodzież gimnazjalna. Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce jako koordynator Tygodnia Sportu w naszej gminie serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom poszczególnych imprez sportowych, jak i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich organizacji. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu i zapraszamy do udziału w kolejnych gminnych imprezach sportowych i rekreacyjnych.

 

 

 

Do pobrania:

STMiG-SPRAWOZDANIE

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2013