Przedmiotem spotkania był wykład pt: „Afganistan wczoraj i dziś”. Spotkanie poświęcone było zarówno historii jak i współczesności państwa afgańskiego, jego problemom politycznym, położeniu geograficznemu, gospodarce oraz  strukturze demograficznej                  i narodowościowej. Współczesny Afganistan  liczy 30 milionów ludności. Zamieszkują  go cztery grupy etniczne: Pasztunowie (40% ogółu ludności), Tadżycy, Hazarowie i Uzbecy. Większość to tereny górzyste( 80 %), tylko niewielka część terenu nadaje się pod uprawę. Do roślin najczęściej uprawianych zalicza się mak, mimo że jego uprawa jest nielegalna, to przynosi mieszkańcom główne źródło dochodu. Afganistan jest bogaty w liczne złoża, dominują tu głównie gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, miedź, cynk, rudy żelaza, kamienie szlachetne, złoto. Pomimo tak dużych zasobów naturalnych, kraj  ten zaliczany jest do ubogich państw świata, o czym nie wspomniał dyplomata, i czego skutkiem są zapewne ciągłe konflikty zbrojne, utrudniające rozwój gospodarczy.Najwięcej czasu podczas wykładu, Ambasador poświęcił historii swojego kraju.              W starożytności sięgały tam wpływy macedońskie, w 330r.p.n.e. wyprawił się do tej części Azji Aleksander Wielki, a w czasach średniowiecza w 1219r. regiony te uległy ekspansji Mongołów, którzy na czele z Czingis- chanem najeżdżali na te tereny. Cały  niemalże wiek XIX był rywalizacją mocarstw, głównie Rosji i Wielkiej Brytanii, które zabiegały o panowanie nad tą częścią kontynentu. Po I wojnie światowej Afganistan uzyskał niepodległość. Po II wojnie światowej doszło do wielu konfliktów z powstałym w 1947r. Pakistanem, głównie o tereny przygraniczne. W latach 70-tych władzę przejęli komuniści, wspierani przez ZSRR, prowadzając radziecki model gospodarki. W roku 1979 rozpoczęła się sowiecka interwencja zbrojna, trwająca do 1989r., która miała  powstrzymać wewnętrzne konflikty w państwie i podkreślić dominację radziecką w tym regionie. W 1996r. na czoło polityczne państwa wysuwają się talibowie, szkoleni  na terenie sąsiedniego Pakistanu(w języku muzułmańskim talib oznacza student, uczeń).Szczególnie interesującą częścią wykładu była kwestia związana z działającą w tej części świata siatką terrorystyczną, na czele której stał Saudyjczyk Osama bin Laden, przybyły do Pakistanu 1982r, w celach szkolenia afgańskich talibów. Jak stwierdził  Ambasador Zia Mojadedi: „…Afganistan był nazywany trampoliną rewolucji islamskiej, która później miała objąć cały świat islamski”. Działalność talibów wyrządziła światu wiele zła. W marcu 2001r. talibowie zniszczyli monumentalne posągi Buddy w Bamjanie, co spotkało się z krytyką całego świata, również muzułmańskiego. Po atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001r. Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął wojnę przeciwko Al-Kaidzie i popierającym ją talibom.  Po krótkim czasie stolica państwa- Kabul została wyzwolona. Powstał nowy rząd, na czele z  premierem Hamidem  Karzajewem. W roku 2002 Karzajew został prezydentem kraju.Ambasador przypomniał także tragiczne wydarzenia z Londynu i Hiszpanii, za które odpowiedzialna była również Al.-Kaida, zwracając szczególną uwagę na terroryzm, który jest zagrożeniem dla całego Świata Zachodniego.W latach 2001-2010 Osama bin Ladem ukrywał się na terenie Pakistanu, aż do momentu kiedy został zabity przez wojska USA.Mimo procesu stabilizacji, o którym również wspominał Ambasador, sytuacja w Afganistanie do dziś pozostaje niespokojna. Grupy obalonych talibów stanowią zagrożenie nie tylko dla utrzymania pokoju w państwie, ale również dla stacjonujących w nim oddziałów NATO, wśród których służą polscy żołnierze.    Spotkanie z Jego Ekscelencją Zią Mojadedim było ciekawą lekcją historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Przybliżyło słuchaczom wiele interesujących, ważnych i wartościowych informacji, dało możliwość bliższego poznania kraju o ciekawej historii i polityce międzynarodowej, którego wydarzenia zajmują czołowe miejsca w mediach.    Korzystając z okazji chciałabym poinformować Czytelników o nowopowstałych kierunkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce- Letnisku. Obok istniejących kierunków( Technikum Drzewne, Technikum  Leśne, ZSZ) z dniem 1 września 2012r. zostanie utworzone Liceum Ogólnokształcące: mundurowe- bezpieczeństwo publiczne( kierunek policyjny) oraz penitencjarne( funkcjonariusz służby więziennej).Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły pod nr tel. (48) 6210047 oraz www.drzewna.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Marta Mroczek

nauczycielka historii w ZSP w Garbatce-Letnisku