Projektant Pan Tomasz Maj szczegółowo omówił rozwiązania projektowe przyjęte w Koncepcji przebudowy ww. dróg. Zakres opracowania obejmuje ułożenie nowej nawierzchni jezdni dróg z kostki brukowej, pasy zieleni oraz chodniki jednostronne. Mieszkańcom szczegółowo wytłumaczono parametry poszczególnych odcinków.

 Pani Wójt słusznie zauważyła, iż z przedmiotowej infrastruktury drogowej najczęściej będą korzystali mieszkańcy, stale zamieszkujący posesje przy projektowanych odcinkach i to oni w pierwszej kolejności powinni mieć możliwość wypowiedzi co do zaproponowanych rozwiązań, zwłaszcza w kwestiach lokalizacji chodników. Mieszkańcy po obszernej dyskusji  ostatecznie zdecydowali, że przyjęte w koncepcji rozwiązania projektowe są zgodne z lokalnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Na spotkaniu nie zabrakło również innych, a dosyć istotnych tematów inwestycyjnych. Pani Wójt poinformowała zebranych, że wkrótce rozpocznie się budowa dwóch bardzo dużych i znaczących inwestycji dla Gminy Garbatka-Letnisko inwestycji. Mowa tu oczywiści o długo wyczekiwanej przez wszystkich Budowie hali sportowej oraz Przebudowie ul H. Lewandowicz w Garbatce-Letnisko. Dodajmy, iż na obydwie inwestycje Gmina postarała się o zewnętrzne środki finansowe.