Otwierając spotkanie Pani Wójt przywitała wszystkich zgromadzonych. Następnie Pan Leszek Sekulski –Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA przedstawił harmonogram realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, z którego wynika, że budowa rozpocznie się z początkiem roku 2024. Natomiast Pan Grzegorz Gzara – koordynator projektowania z firmy BUDIMEX S. A. przedstawił szczegółowy zakres robót budowlanych planowanych w ramach przebudowy niniejszego odcinka drogi. Obecny na spotkaniu Pan Marcin Gromek – Kierownik Projektu z ramienia GDDKiA zapoznał z procedurą odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego. Na zakończenie spotkania mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z jego autorami.