Pan Andrzej Kumor urodził się i mieszkał w Garbatce. Jego rodzice, Stanisława i Łukasz Kumor byli nauczycielami w tutejszej szkole. Podczas II wojny światowej działali w opozycji antyhitlerowskiej. W czasie aresztowań mieszkańców, podczas pacyfikacji Garbatki – 12 lipca 1942 r. pan Andrzej i jego brat Krzysztof zostali rozdzieleni z rodzicami. Matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zaś ojciec zdołał uciec, ale synowie już nigdy go nie zobaczyli.

 

 

    W czasie spotkanie gość opowiedział zgromadzonym uczniom nie tylko o historii swojej rodziny, ale także o swoich pasjach – podróżach i polowaniach. Potoczysty język oraz barwne opisy zainteresowały słuchaczy. Dzieci chętnie zadawały pytania, zainteresowały się historią niezwykłej, afrykańskiej laski, którą gość miał ze sobą, pytały o książkę „Z żabiej perspektywy”, która jest m. in. wspomnieniem pana Andrzeja z tragicznych wydarzeń lipcowych, a także dopytywały o przygody podczas licznych podróży. Anna Śmietanka – nauczycielka j. polskiego