Zaproszeni goście przekazali dzieciom cenne informacje na temat „Jaka była droga Polski do niepodległości” oraz opowiedzieli o swoich pasjach żołnierskich.