O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy informuje, że w dniu 05 grudnia 2023 roku o godz. 1700 (wtorek) w budynku byłej świetlicy gminnej przy ul. Jana Kochanowskiego 154 w Garbatce-Letnisku odbędzie się spotkanie z Projektantem oraz Przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu, którego przedmiotem będzie zapoznanie mieszkańców z koncepcją przebudowy chodnika zlokalizowanego w ciągu Drogi Wojewódzkiej Nr 691 w msc. Ponikwa.

Z uwagi na rangę zagadnienia proszę o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                     (-) Teresa Fryszkiewicz

 

Garbatka-Letnisko, dnia 27 listopada 2023 roku