Na początku spotkania głos zabrał pan Artur Matera – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach, który przekazał zgromadzonym najważniejsze, bieżące sprawy, informacje dotyczące rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Mowa była m.in. o:

obowiązkach rejestracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt,

prowadzonej przez ARiMR „Kampanii 2018” – polegającej na możliwości złożenia oświadczenia, dla tych rolników, którzy nie planują zmian we wniosku o płatności obszarowe w stosunku do roku 2017.

Zastępca Kierownika ARiMR zwrócił również uwagę na rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń, który już sięgnął granic północnych Powiatu Kozienickiego.

Pan Artur Matera w przypadku pytań, wątpliwości zachęcał do kontaktu telefonicznego i osobistego z pracownikami Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach, którzy chętnie służą pomocą.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności ARiMR znajdziecie również Państwo na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Przedstawiciele Urzędu Pracy: Pan Krzysztof Zając – Zastępca Dyrektora PUP w Kozienicach oraz Pani Monika Dziuba – Naczelnik Wydziału Ewidencji i Świadczeń, przedstawili informacje dotyczące zmian w  zatrudnianiu cudzoziemców, obowiązujących od 1 stycznia 2018. Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad zatrudniania obywateli krajów spoza UE, w tym Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji do prac sezonowych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie, w sektorze działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Zmiany przewidują m.in.:

– wprowadzenie zezwoleń na okres maksymalnie 9 miesięcy;

– wprowadzenia opłat za wydanie zezwolenia na prace,

– obowiązek zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowanie,

– obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy pisemnej.

Nowelizacja ma zapewnić większą kontrolę nad zasadami zatrudniania pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej.

Pani Beata Dziuba zachęcała osoby zainteresowane zatrudnieniem cudzoziemców do kontaktu z pracownikiem PUP w Kozienicach (pokój nr 21) jak również do przeglądania aktualności i pobierania dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej www.kozienice.praca.gov.pl.

Bliższe informacje nt. ww. zagadnień uzyskać można od sołtysów poszczególnych Sołectw.