O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy informuje, że w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 1700 (czwartek) w budynku byłej świetlicy gminnej przy ul. Jana Kochanowskiego 154 w Garbatce-Letnisku odbędzie się spotkanie z Wykonawcą zadania inwestycyjnego dot. przebudowy i modernizacji dróg gminnych, tj.: ul. Wodnej, J. Piłsudskiego, Świerkowej, Modrzewiowej i Cisowej, którego przedmiotem będzie wyłożenie projektu budowlanego celem zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi i wniesienia ewentualnych uwag.

Ze względu na rangę zagadnienia proszę o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

 

WÓJT               

                                                                                                                                     (-) Teresa Fryszkiewicz

Garbatka-Letnisko, dnia 09 lutego 2024 roku