W zebraniu uczestniczyli min. Wójt Gminy Robert Kowalczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach st. bryg. mgr inż. Zbigniew Szczygieł, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, Prezes OSP Marian Krekora, Komendant Gminny OSP Robert Grygiel. Zebraniu przewodniczył Prezes OSP Garbatka-Letnisko Marian Krekora, w trakcie którego przedstawiono sprawozdanie z rocznej działalności OSP, tak merytorycznej jak i finansowej.

 

Sprawozdawcy bardzo pozytywnie ocenili miniony rok, oraz współpracę z władzami samorządowymi. Miła atmosfera zmieniła się, po odczytaniu przez Komendanta OSP Garbatka-Letnisko Roberta Grygla oświadczenia, w którym powołując się na zapisy uchwał Prezydium Zarządu Głównego stwierdził, że jest deprecjonowany w gminie poprzez:1. fakt niezatrudnienia go w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, w związku z pełnioną funkcją w gminnym OSP,2. pomijanie w spotkaniach tematów, które pilotował z Komendantem Powiatowym PSP w Kozienicach,3. ironiczne uśmiechy jednego z pracowników Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 05.03.2013r. w czasie składania przez niego wyjaśnień i udzielanych odpowiedzi.

 

 

Zdaniem Komendanta Roberta Grygla te przyczyny należy uznać za brak szacunku dla jego osoby, biorąc pod uwagę wiek oraz doświadczenie w pracy zawodowej. Komendant kończąc swoje oświadczenie poinformowal zebranych, że w przypadku braku reakcji na powyższe problemy jest skłonny złożyć rezygnację dla dobra Straży Pożarnej w Naszej Gminie. Oświadczenie zostało przekazane w formie pisemnej Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko, Komendantowi Powiatowemu PSP w Kozienicach, Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP.Dla wszystkich uczestników zebrania złożone oświadczenie było zaskoczeniem. Wójt Gminy Robert Kowalczyk odniósł się do poruszonych problemów przez Komendanta Roberta Grygla i obiecał odpowiedzieć, na złożone oświadczenie pisemnie.  Dalsza część zebrania toczyła się w milszej atmosferze, jednak widać było po uczestnikach, że niesmak incydentu pozostał do końca zebrania.

 

Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko