Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki  w Garbatce – LetniskuUl. Zofii Nałkowskiej 126-930 Garbatka- Letniskowoj. mazowieckiewww.mojagarbatka.ple-mail: [email protected]. 0 48 62 10 777

 

Cele i obszary działaniaCelem Stowarzyszenia jest pobudzanie lokalnej społeczności do działań na rzecz rozwoju Gminy,w szczególności w zakresie kultury oraz ochrony środowiska naturalnego i kultywowania tradycji regionalnych.

Stowarzyszenie osiąga te cele m.in. poprzez:- przedstawianie swych opinii i wniosków właściwym organom;- współdziałanie z samorządami i organami administracji państwowej;- prowadzenie działalności redakcyjno – edytorskiej;- inspirowanie działań kulturalno – oświatowych.Informujemy, że w dniu 29 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, na którym wybrany został Zarząd w składzie:- Marianna Dziedzicka – przewodnicząca- Elżbieta Ślisińska – zastępca przewodniczącej- Bożena Jasek – sekretarz- Alina Dzik – skarbnik- Mariusz Molęda – członek Zarządu- Jerzy Przybylski – członek Zarządu- Ewa Trelińska – członek ZarząduWybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą:- Andrzej Mirosław Potacki – przewodniczący- Andrzej Pajączkowski – zastępca przewodniczącego- Stanisław Gałązkiewicz – sekretarzPowołane zostały również zespoły tematyczne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie:- zespół do wydarzeń środowiskowych- zespół edytorski     – zespół zaplecza technicznego- zespół ochrony i kształtowania środowiska- zespół do spraw współpracy z organizacjami samorządowymi i państwowymiWśród dorobku Stowarzyszenia można wymienić m.in.: 1. Wydawanie czasopisma społeczno – kulturalnego „Moja Garbatka”. ( Ukazały się 22 numery, obecnie   przygotowany został do druku w formie książkowej kolejny numer „Mojej Garbatki”).

2. Wydanie trzech edycji kolekcjonerskich reprintów kartek i zdjęć z dawnej Garbatki.3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z Garbatką – m.in. z:- Andrzejem Jagodzińskim – muzykiem jazzowym, laureatem „ Fryderyków”, wywodzącym się z Garbatki;- Bogną Wernichowską – dziennikarką, publicystką i pisarką z Krakowa;- Krzysztofem Kumorem – aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym, urodzonym w Garbatce;- Janem Woleńskim – filozofem, logikiem, epistemologiem, filozofem języka, profesorem UJ w Krakowie;- Januszem Odrowążem – Pieniążkiem – pisarzem i dyrektorem Muzeum Literatury W Warszawie;- Andrzejem Kumorem – pisarzem i podróżnikiem;- Agnieszką Kołakowską – córką prof. Leszka Kołakowskiego;- Edwardem Kossoy`em z Genewy – prawnikiem i pisarzem, bywającym przed wojną na letnisku w Garbatce;- Haliną Szpilman – żoną kompozytora Władysława Szpilmana;- Waldemarem Bałdą – pisarzem i dziennikarzem z Krakowa;- Januszem Karasiem – historykiem regionalnym z Kozienic;- Robertem Latuskiem – aktorem filmowym i teatralnym, scenarzystą;- Małgorzatą Kalicińską – pisarką, autorką m.in. „ Domu nad rozlewiskiem”;- Andrzejem Komorowskim – lekarzem weterynarii z Krakowa;- ks. Stanisławem Kowalczykiem – filozofem, wykładowcą z KUL-u.4. Współorganizowanie koncertów w miejscowym kościele oraz okolicznościowych wystaw.5. Zainicjowanie nadania tytułów „ Honorowych Obywateli Gminy Garbatki – Letniska”:- prof. Leszkowi Kołakowskiemu- Ryszardowi Szurkowskiemu- Andrzejowi Jagodzińskiemu6. Współpraca z miejscowymi i krajowymi instytucjami, szkołami, bibliotekami i muzeami.7. Współorganizowanie w 2012 roku wraz z Urzędem Gminy obchodów 70. rocznicy pacyfikacji Garbatki, która     miała miejsce 12 lipca 1942 r.8. Zainicjowanie projektu tablic „Szlakiem garbackich willi. Ludzie i miejsca”.9. Udział członków Stowarzyszenia w powstaniu filmu o Garbatce pt. „Ludzie i miejsca”, zrealizowanego przez Jacka Dzika.10. Promowanie Garbatki w mediach lokalnych i regionalnych.Stowarzyszenie zachęca mieszkańców i sympatyków Garbatki do wzięcia udziału w pracach zespołów powołanych przez naszą organizację oraz do zgłaszania inicjatyw i pomysłów w celu wzbogacenia ich programu działania. Zapraszamy również chętne osoby do zasilenia naszych szeregów i uczestniczenia w kolejnych spotkaniach.Odbędą się one : 7 IX, 5 X, 9 XI i 7 XII 2015 r. o godz. 17 w lokalu „ Kina za Rogiem” ( obok Ośrodka Zdrowia).Dla wszystkich zainteresowanych przynależnością do Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki lub współpracą z nim podajemy kontaktowe numery telefonów:- 48 621 07 77- 600 251 282