W Gminie Garbatka-Letnisko do strajku przystąpiły wszystkie placówki oświatowe. W  Przedszkolu Samorządowym „ Pod sosnową szyszką” do strajku przystąpiło 80 % nauczycieli. W publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie w akcji strajkowej bierze udział 50 % kadry, natomiast w PSP w Garbatce-Letnisko protestuje 78 % nauczycieli.

Jak podkreśliła wójt gminy Teresa Fryszkiewicz, w Garbatce-Letnisko zarówno egzaminy gimnazjalne jak i ósmych klas odbędą się i przeprowadzą je nauczyciele nie strajkujący.