Gminny etap konkursu prowadzi Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko. Prosimy o dostarczenie prac do dnia 8 marca.  Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone i przesłane do etapu powiatowego konkursu  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Regulamin konkursu dostępny jest  w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko, ul. Kochanowskiego 135, tel. 48 62 10 154 oraz na stronie www.straz.gov.pl w zakładce „konkursy”.