Konkursowi patronowali:  Oddział PTTK w Kozienicach i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.  Prace konkursowe uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej przygotowane pod opieką pani Ireny Cieloch zajęły czołowe miejsca w swoich kategoriach konkursowych. Praca Kingi Stalmach uczennicy klasy VI b pt: „Zapisane w krysztale” zajęła pierwsze miejsce w kategorii indywidualnych prac pisemnych, a praca pt: „Wspaniała jubilatka” autorstwa Amelii Hołuj, Mai Maj i Patrycji Grzywacz z klasy VI b – trzecie miejsce  w kategorii prac multimedialnych. Praca Kingi Stalmach zgodnie z regulaminem konkursu będzie oceniana na  etapie wojewódzkim.  Autorki prac i ich opiekunka otrzymały piękne nagrody książkowe oraz dyplomy. Zadowolenie i satysfakcja z nagród oraz docenienia prac o tematyce promującej nasze małe Ojczyzny są tym większe, że prace zostały wybrane spośród ponad 30 prac konkursowych w kategorii szkół podstawowych. Tegoroczne rozstrzygnięcie etapów wojewódzkiego i centralnego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”  będzie miało miejsce również w Kozienicach w dniach 13-14  maja 2016 r. Każdorazowo inne miasto w Polsce patronuje podsumowaniu konkursu. Mamy nadzieję, że praca Kingi Stalmach zostanie dostrzeżona na wyższych etapach konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” i będzie promować naszą małą Ojczyznę – Garbatkę-Letnisko.