Praca Zuzi zajęła I miejsce w etapie Placówki Terenowej KRUS Kozienice i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Uczennica otrzymała nagrodę rzeczową, którą wręczyli jej przybyli do szkoły przedstawiciele oddziału KRUS w Kozienicach-kierownik pani Mirosława Romanowska oraz pan Michał Sórma. Obecna była także pani Beata Kowalik, która reprezentowała Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko.Tegoroczna nagroda nie jest pierwszym sukcesem Zuzi w tym konkursie. Również w latach poprzednich zdobywała ona czołowe miejsca. Uczennica przygotowała pracę pod opieką pani Marioli Gębskiej.