W tym roku uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami w wypadku krwotoku z nosa, poparzenia ręki oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Do rozwiązania mieli także test, składający się z 10 pytań, sprawdzający ich wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK. Drużyna z PSP w Bogucinie zajęła II miejsce, zdobywając medal i statuetkę. Z pewnością wiedza i umiejętności zdobywane przez członków Szkolnego Koła PCK są szczególnie ważne, bo dzięki nim można uratować czyjeś życie lub zdrowie. Autor: PSP Bogucin