Od wielu już lat nasi uczniowie biorą udział w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”, a efektem tegorocznej pracy na temat „Słońce nad Garbatką” było I miejsce na etapie rejonowym i II miejsce w województwie. Pracę wykonała grupa w składzie: Małgorzata Pająk, Zuzanna Rokita i Ola Bachanek.. Jest to konkurs bardzo dla nas znaczący, ponieważ uczniowie poprzez udział w nim, nie tylko poznają lepiej swoją miejscowość, gminę i najbliższą okolicę, ale również promują i rozsławiają historię czy najciekawsze miejsca swojej „małej ojczyzny”.Kolejny raz braliśmy również udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!” organizowanym przez KRUS. Tu sukces na etapie powiatowym osiągnęła Zuzanna Świątek zdobywając I miejsce  i Cezary Pasierbiak – III miejsce. Zuzia została również finalistką etapu wojewódzkiego i wzięła udział w spotkaniu podsumowującym szczebel wojewódzki, które odbyło się w gmachu Sejmu w Warszawie.Możemy poszczycić się też osiągnięciami w konkursach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Cezary Pasierbiak zdobył I miejsce w grupie chłopców a Magdalena Kowalska II miejsce w grupie dziewcząt w powiatowym konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”. Natomiast w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym drużyna w składzie: Agata Majcher, Magdalena Kowalska i Cezary Pasierbiak zdobyła II miejsce w etapie powiatowym i awans do etapu rejonowego.W minionym roku szkolnym były również sukcesy matematyczne. W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Oxford” laureatem I stopnia został Filip Kwaśnik, laureatem III stopnia – Magdalena Kowalska, Agata Majcher i Cezary Pasierbiak a laureatem IV stopnia Szymon Kałdunek.Nasi uczniowie odnoszą również sukcesy w sporcie. W tegorocznej edycji Czwartków Lekkoatletycznych, mimo, że naszą szkołę reprezentowała niewielka, bo 4- osobowa drużyna, to udało się wywalczyć 4 medale: 2 srebrne Magdalena Kowalska, złoty – Jakub Chołuj i brązowy Cezary Pasierbiak. Wszyscy zawodnicy otrzymali puchar za bardzo dobre wyniki uzyskane w tym roku szkolnym.Nie brakowało również sukcesów w konkursach organizowanych przez Gminne Centrum Rekreacji Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko.Kolejny raz drużyna z naszej szkoły została zaproszona na finał XX edycji Konkursu „Szkolny Karmnik Zima 2012-2013”, gdzie również zdobyła nagrodę.Na terenie szkoły widać efekty pracy prężnie działających kół zainteresowań. Dbałość o najbliższe środowisko przejawia się w prowadzonej systematycznie przez członków koła przyrodniczego zbiórce surowców wtórnych. Nie jesteśmy też obojętni na potrzeby innych ludzi, o czym świadczy prowadzona z dużym powodzeniem zbiórka korków plastikowych. W tym roku szkolnym udało nam się zebrać ok.100 kg. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do wyjazdu chorych dzieci na turnusy rehabilitacyjne.W szkole widoczna jest praca koła artystycznego, które uświetnia nasze uroczystości i organizuje ciekawe przedstawienia dla uczniów, rodziców oraz wyjazdowe dla dzieci z przedszkola i szkoły w Garbatce- Letnisko.Koło PCK prowadzi konkurs czystości klas, corocznie organizuje zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy na fantomach. W tym roku szkolnym członkowie PCK zajęli III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy, a 5- krotnie już zdobyli puchar w Rejonowych Pokazach Udzielania Pierwszej Pomocy „Ratowniczek” dla klas młodszych.Ciekawą inicjatywą była realizowana w tym roku szkolnym kampania edukacyjna „Neciowe przedszkole na Mazowszu”, której autorami są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange. Program „Necio.pl – zabawa w Internet” skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i zakłada, iż należy wykorzystać pierwsze kontakty z komputerem i wskazać poprzez wspólną zabawę pozytywne zastosowania Internetu oraz ostrzec dzieci przed czyhającymi w sieci zagrożeniami. W naszej szkole przeprowadzony został z dziećmi z oddziału przedszkolnego cykl zajęć, podczas których, dzięki  zastosowaniu różnych form aktywności dzieci w łatwy sposób przyswajały przekazywaną wiedzę. Uwieńczeniem realizowanego programu było przedstawienie, na które zaproszeni zostali rodzice i cała społeczność szkolna. Mamy nadzieję, że program edukacyjny realizowany w naszej szkole zaowocuje pozytywną postawą naszych najmłodszych i ich rodziców, a Internet będzie dla nich miejscem przyjaznym i bezpiecznym.Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z lokalnym środowiskiem. W życie szkoły włączają się chętnie rodzice, którzy w tym roku przygotowali przedstawienie „W poczekalni” na spotkanie integracyjne. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ dobra współpraca nauczycieli i rodziców oraz przyjazna atmosfera w szkole, może przyczynić się do osiągania sukcesów przez naszych uczniów.   Dyrektori Grono PedagogicznePSP w BogucinieZdjęcia:1. Ola Bachanek, Małgorzata Pająk i Zuzanna Rokita – autorki nagrodzonej pracy „Słońce nad Garbatką” w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”2. Zuzanna Świątek odbiera nagrodę w Sejmie RP za konkurs „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom3. Cezary Pasierbiak zwycięzcą w grupie chłopców w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”4. Jakub Chołuj i Cezary Pasierbiak na podium w finale Czwartków Lekkoatletycznych5. Maja Kęska, Paulina Adamiec i Zuzanna Świątek – najmłodsze RATOWNICZKI z PSP Bogucinie6. „Smerfy” – przedstawienie Koła Artystycznego z okazji Dnia Dziecka7. „Neciowe Przedszkole na Mazowszu” – apel podsumowujący realizację programu edukacyjnego8. „W poczekalni” – przedstawienie Rady Rodziców PSP w Bogucinie z okazji Dnia Kobiet