22 kwietnia 1984 roku nasz rodak, Honorowy Obywatel Garbatki – Letnisko,   św. Jan Paweł II, na zakończenie Roku Świętego. Przekazał młodzieży ten oto Krzyż wypowiadając słowa ‘Umiłowani młodzi u kresu roku  Świętego powierzam wam znak Roku Jubileuszowego; Krzyż Chrystusa. Ponieście Go na cały świat jako znak miłości…”.

Dzisiaj Symbole Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w przyszłym roku, zawitały do naszej Garbatki. W imieniu władz Gminy serdecznie witam Krzyż i Ikonę Matki Bożej, pielgrzymujące po całej ziemi, gromadząc  młodych. Przychodzimy by zaczerpnąć sił duchowych z tego źródła tak jak czynią to młodzi całego świata, dotykając swoimi rękami krzyż i kłaniając się Ikonie .

Niech to spotkanie będzie wyrazem jedności i troski o wychowanie młodzieży i dzieci oparte na polskiej tradycji i wartościach, które niosą te „Symbole”.”

 Tymi słowami Wójt Gminy Garbatka-Letnisko rozpoczął tę doniosłą uroczystość

Młodzież wniosła Krzyż i Ikonę  do kościoła N.N.M.P. w Garbatce, gdzie ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk poprowadził specjalne nabożeństwo.

 

 

fot.Mariusz Grotkowski