Tanecznym krokiem przy dźwiękach poloneza pierwszoklasiści rozpoczęli swój program artystyczny. Następnie przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego powitała zaproszonych gości: Dyrektor Szkoły Agnieszkę Babańcę, Wicedyrektor Ewelinę Piecyk-Kowalską, Skarbnik Gminy Mariannę Krześniak, Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura, pracownika Urzędu Gminy d.s. Oświaty Beatę Kowalik, Przewodniczącego Komisji Oświaty Zbigniewa Wdowiaka, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Marię Grygiel, przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przedstawicielkę Rady Rodziców Agnieszkę Łyjak nauczycieli oraz rodziców i uczniów.

 

 

Pierwszoklasiści w przygotowanym programie artystycznym spotkali się z Dobrą Wróżką i zawędrowali do „Pięciu Krain”,  w których po wykonaniu zadań, otrzymali dary niezbędne do sumiennej pracy w szkole. Po części artystycznej, nagrodzonej gromkimi brawami, nastąpiła uroczysta chwila ślubowania.

 

 

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Dopełnieniem ceremonii ślubowania było pasowanie na ucznia, którego „czarodziejskimi ołówkami” dokonała Dyrektor Szkoły Agnieszka Babańca i Wicedyrektor Ewelina Piecyk-Kowalska. Gratulacje i życzenia sukcesów w nauce złożone przez zaproszonych gości,  starsze koleżanki i kolegów oraz zuchy zakończyły oficjalną część uroczystości. Na pamiątkę ślubowania zostały wręczone dyplomy oraz upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców, którym serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

 

 

                                                            Wychowawczynie klas I:Anna Karsznia, Danuta Fałek, Joanna Sałek