Staramy się dbać o estetykę miejscowości, wyrażającą się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, pielęgnacji terenów zielonych, tworzeniem nowych bądź „odnawianiem” dotychczas istniejących miejsc wypoczynku i rekreacji. Proces jest długotrwały, wymaga pracy, zaangażowania oraz nakładów finansowych. Zdajemy sobie sprawę, iż nie wszystko można zrobić w jednym momencie. Przyjmujemy plan działań na kolejne okresy i staramy się go efektywnie wdrażać. Zaczęliśmy od najbliższego otoczenia – m.in. budynku urzędu, świetlicy gminnej i siedziby OSP, boiska sportowego, kompleksu Orlik. Sukcesywnie będziemy realizować kolejne punkty naszej „długiej listy”.Przyjmujemy, że wizerunek Garbatki, to także czytelne oznakowanie ulic, budynków i miejsc użyteczności publicznej, placów, skwerów, domostw. Oznakowanie czytelne, ale także uporządkowane, wizualnie jednolite.W tym roku zaplanowaliśmy rozpoczęcie procesu oznakowywania ulic gminnych, który będzie kontynuowany przez najbliższe lata. Przygotowaliśmy wzór tabliczki drogowej oznakowującej ulice gminne oraz konsekwentnie propozycję wizualną tabliczki z numerem porządkowym.

 

    Przykłady wyglądu tabliczek informacyjnych miejscowości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko

 

Zachęcamy Państwa do umieszczania numerów porządkowych posesji na budynkach, bądź jeśli nie jest on wystarczająco widoczny na ogrodzeniu. Jeśli zdecydujecie się Państwo na ten krok proponujemy, aby tabliczki były u każdego z Państwa podobne, w identycznych barwach i rozmiarach z naniesionym Herbem Gminy Garbatka-Letnisko.Tabliczki możecie Państwo zakupić indywidualnie u wybranego przez siebie Wykonawcy, bądź skorzystać z pomocy i pośrednictwa Sołtysów.Wierzymy, że wspólnie podjęte działania przyniosą duży efekt.Charakterystyka tabliczek możliwych do zamówienia u Sołtysów:Rozmiar : 30×30 cm.W skład zamówienia wchodzi:-tabliczka PCV o grubości 5 mm, -nadruk na foli firm ORACEL bądź AVERY (Folie te są odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Nie tracą koloru na słońcu jak to bywa z foliami drukowanymi. Każdy kolor jest wycięty z oddzielnej folii jednej barwy.)-4 kołki na zamocowanie-4 zaślepki kołków-na prośbę odbiorcy możliwość wykonania nawiercenia otworów w rogach tabliczki.+ 2 lata gwarancjiJednostkowy koszt wykonania tabliczki – 23,00 zł.

 

 

 

 

Zobacz i pobierz wzór tabliczki:

 

Tabliczka na mieszkanie

 

 

 

Tabliczka z nazwą ulicy