To nasz wspólny sukces i chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za otwartość, życzliwość oraz zaangażowanie w przeprowadzenie akcji spisowej w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie światowej epidemii. Współpraca z przedstawicielami urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego była niezwykle profesjonalna i sprawna. Dziękuję Państwu jako Gminnym Komisarzom Spisowym. Proszę także przekazać podziękowania pracownikom urzędów i jednostek podległych, sołtysom, radnym i wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję informacyjną wśród lokalnych społeczności. Składam również serdeczne podziękowania wszystkim użytkownikom gospodarstw rolnych na terenie Państwa jednostki, którzy poświęcili swój czas i wypełnili elektroniczny formularz samodzielnie, spisali się przez telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem spisowym. Każda wypełniona ankieta ma ogromne znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa.Jestem przekonana, że wspólnie wypracowane działania przełożą się na kształt rozwiązań zastosowanych w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, a doświadczenie zdobyte w tym wyjątkowym czasie będzie cenną lekcją dla nas wszystkich.                                                                             Dyrektor                                                    Urzędu Statystycznego w Warszawie                                       Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego