Chociaż pogoda spłatała figla i z powodu deszczu uroczystość otwarcia odbyła się w budynku szkoły, to przybyli liczni goście: wójt gminy Garbatka-Letnisko pan Robert Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur, skarbnik gminy pani Marianna Krześniak, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze szkołą, sołtysi okolicznych miejscowości, byli pracownicy szkoły i rodzice.

 

Po powitaniu przybyłych gości odśpiewano hymn narodowy, po którym zabrała głos pani dyrektor Teresa Rodakowska. W swoim wystąpieniu podziękowała panu wójtowi i Radzie Gminy za podjęcie decyzji i działań, które przyczyniły się do powstania tak nowoczesnego i potrzebnego nam obiektu. Boisko zbudowane dzięki władzom samorządowym, które wspierały tę inicjatywę, jest miejscem służącym nie tylko uczniom naszej szkoły, ale także społeczności lokalnej. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że boisko to będzie służyć rozwojowi sportu, a także stanie się miejscem, gdzie dzieci, młodzież, a może i dorośli spędzą aktywnie i ciekawie czas wolny. Dodała również, że pragnie, aby tego miejsca nie opuszczał duch sportowej walki, a mottem przewodnim dla korzystających z nowego obiektu sportowego były słowa Jana Pawła II: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom -to wszystko należy do cnót sportowca…”.

 

Po wystąpieniu pani dyrektor głos zabrał pan wójt i przewodniczący Rady Gminy. Pan wójt podarował uczniom piłki do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną i koszykówkę. Prezenty w postaci piłek, książek o sporcie oraz rakietek do gry w tenisa ziemnego przekazali również zaproszeni goście.

 

 

Doniosłą chwilą było poświęcenie boiska, którego dokonał ks. B. Piwko. Następnie pani dyrektor, p. Beata Pasierbiak, nauczycielka wychowania fizycznego i przedstawiciele poszczególnych klas składali po kolei ślubowania, w których zobowiązali się godnie uczestniczyć w imprezach sportowych.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego w symboliczny sposób dokonali: pan wójt, przewodniczący Rady Gminy, pani dyrektor, ksiądz i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Bardzo ciekawym jej elementem był występ p. Rafała Kobylarczyka − studenta dziennikarstwa, którego pasją jest Football Freestyle. Zaprezentował, wspaniałe triki z piłką, wzbudzając zachwyt publiczności.

Dalszą część programu artystycznego przedstawili uczniowie szkoły, którzy tańcem, piosenkami i wierszami starali się pokazać, jak ważny w naszym życiu jest sport i jak dużo może dać radości. Wręczyli także przybyłym gościom pamiątkowe upominki – piłki wykonane techniką origami, ze słodką niespodzianką w środku.

Po części artystycznej aura nieco się poprawiła, dzięki czemu wszyscy mogli wyjść na boisko, gdzie kibicowali drużynom pana wójta i księdza, które próbowały swoich sił w strzelaniu do bramki.

 

 

Swój wkład w przygotowanie uroczystości miał także Zespół Teatralny rodziców, który zaprezentował zebranym sztukę „Ach te baby”.

Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego, to stworzenie nowych możliwości rozwoju i realizacji pięknej idei wychowania przez sport.

Powstanie tak potrzebnego i funkcjonalnego obiektu sportowego wzbogaciło szkołę i całą miejscowość.

Niech sport kształtuje charaktery dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla drugiego człowieka i wartości, którymi należy się kierować w życiu.