Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WKU w Radomiu  www.wkuradom.wp.mil.pl