W szkoleniu udział wzięło 15 osób. Główne tematy spotkania to: Podstawy prawne i zasady działania OC; Charakterystyka stanów gotowości obronnej państwa; Zagrożenia obszaru Gminy; Wybrane zagadnienia z zarządzania kryzysowego. Szkolenie poprowadzili: Pan Stanisław Gralec oraz Pan Grzegorz Maciejczyk, specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Koszty szkolenia pokryły środki dotacji Wojewody Mazowieckiego.

Dalszy ciąg szkolenia już za dwa tygodnie.

Drużyna Wykrywania i Alarmowania oraz Punkty Alarmowani to jednostki organizacyjne na szczeblu Gminy powołane do identyfikacji zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ludności w okresie zagrożenia. Formacje te wchodzą w skład ,,Wojewódzkiego systemu Wykrywania i Alarmowania”. System Wykrywania i Alarmowania przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń oraz prowadzenia ćwiczeń, a także gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub czasu wojny.