W tym roku także cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu opłatkowym. Nie zabrakło na nim również gości – przedstawicieli władz samorządowych z gminy Garbatka-Letnisko, rodziców oraz nauczycieli – emerytów. W nastrój świąt wprowadziło nas przedstawienie pt. „Betlejem to my sami” przygotowane przez Koło Artystyczne pod kierunkiem pani Marioli Gębskiej i pana Dariusza Rodakowskiego.  Miało ono szczególny charakter, gdyż ukazywało zetknięcie się dwóch światów – tego sprzed ponad 2 tysięcy lat i współczesnego. I tak jak w dawnym Betlejem nie było miejsca dla Świętej Rodziny, tak i w XXI w. pełnym pośpiechu nie zawsze jest miejsce dla ludzi, których los doświadczył. A przecież magia świąt Bożego Narodzenia to nie tylko bogato zastawiony stół, prezenty pod choinką, ale przede wszystkim serce otwarte na drugiego człowieka. Na tym polega piękno tych chwil.

 

 

Te szczególne jasełka pomogły nam zrozumieć, że są prawdy i wartości uniwersalne, które mimo upływu czasu są nadal aktualne. Zgodnie z tradycją, pani dyrektor Teresa Rodakowska podzieliła się opłatkiem z przedstawicielami władz samorządowych, Rady Rodziców, nauczycieli, emerytów i uczniów.Nie zabrakło też miłych chwil dla dzieci, które brały udział w świątecznych konkursach, zarówno szkolnych, jak i zorganizowanych przez Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji. Wszystkie zostały nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.

 

PSP w Bogucinie