Zgłoszenia kandydatów do otrzymania Statuetki należy składać w Urzędzie Gminy na formularzu wniosku,w formie pisemnej do dnia 30 czerwca 2015 r.Formularz wniosku oraz regulamin przyznania Statuetki „Szycha Garbacka” znajdują się na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Regulamin i wniosek „Szycha Garbacka” 2015