Już po raz VIII w historii Garbatki zostanie wręczona Statuetka „Szycha Garbacka” podczas XXXVI Edycji Dni Garbatki w dniu 15 lipca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Statuetki, jako wyróżnienia za zasługi oraz podejmowane inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, rozwoju i promocji Gminy Garbatka-Letnisko.                  

Zgłoszenia kandydatów do otrzymania Statuetki należy składać w Urzędzie Gminy na formularzu wniosku w formie pisemnej od 01 czerwca do 30 czerwca 2018 r. Formularz wniosku oraz regulamin przyznania Statuetki „Szycha Garbacka” znajdują się na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.                                 WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Do pobrania

Regulamin i wniosek 2018