Zgłoszenia kandydatów do otrzymania Statuetki należy składać w Urzędzie Gminy na formularzu wniosku, w formie pisemnej do dnia 5 lipca 2013r. Formularz wniosku oraz regulamin przyznania Statuetki „Szycha Garbacka” znajdują się na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

WNIOSEK I REGULAMIN