Informacja

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż gminne targowisko w okresie letnim, tj. od dnia 25 czerwca 2024r. do dnia 27 sierpnia 2024r.
będzie czynne również w każdy wtorek w godzinach popołudniowych.

Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz