PORADNIK  TELEADRESOWYNumer Alarmowy z tel. komórkowego – 112Telefony Alarmowe                                                    Pogotowie Ratunkowe – 999                        Policja- 997Pogotowie Energetyczne – 991Straż Pożarna – 998Pogotowie Gazowe 992Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-027Pogotowie Ratunkowe w Kozienicach ul. Sikorskiego 10 tel. (48) 614-81-09Komisariat Policji w Gniewoszowie

ul. Lubelska 39,

26- 920 Gniewoszów

Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie nadkomisarz Jarosław Szczypiór

 

 

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że w związku z reorganizacją przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach podległych jej jednostek Policji utworzono w miejsce dotychczas istniejących posterunków Policji w Garbatce-Letnisko i Gniewoszowie, Komisariat Policji w Gniewoszowie obsługujący Gminy Garbatka-Letnisko, Sieciechów i Gniewoszów. W związku z powyższym wszelkie informacje o zdarzeniach bądź potrzebie podjęcia przez Policję interwencji na terenie Gminy Garbatka-Letnisko należy zgłaszać telefonicznie pod numer alarmowy 112 lub 997 bądź bezpośrednio do Komisariatu Policji w Gniewoszowie pod nr (48) 614-97-70,71,72, fax (48) 614-97-73. Można również zadzwonić pod czynny całą dobę telefon komórkowy 797 017 419. W przypadku braku możliwości skontaktowania się pod wskazanymi numerami telefonów można zadzwonić pod numer (48) 614-97-00 obsługiwany przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach  tel. (48) 614-97-00  fax (48) 614-97-46ul. Radomska 1 26-900 KozieniceKomenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/5926-600 Radomtel. (48) 362-91-91,    fax (48) 345-27-15Zespół Szkół Samorządowych ul. Hanki Lewandowicz 2 26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-016, fax (48) 62-10-016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych  tel. (48) 621-01-73, fax (48) 621-01-73 [email protected]

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych  tel. (48) 621-00-16, fax (48) [email protected]Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego  ul. Hanki Lewandowicz 4,26-930 Garbatka-Letnisko tel. (48) 621-00-47, fax (48) 621-00-47 [email protected]Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego ul. Hanki Lewandowicz 426-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 621-00-03

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. J. Kochanowskiego  ul. Hanki Lewandowicz 4,26-930 Garbatka-Letnisko tel. (48) 621-00-47,  fax (48) 621-00-47Przedszkole Samorządowe „Pod sosnową szyszką”

tel.(48) 621-01-77ul. Krasickiego 426-930 [email protected]Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie tel. (48) 62-10-051,   fax (48) 62-10-051 [email protected]Urząd Gminy Garbatka-Letniskoul Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko tel. (48) 62-10-194,  fax (48) 62-10-054   [email protected]Urząd Gminy Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 61-10-103

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-314,  fax (48) 621-00-54

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób nadużywających alkoholu i współuzależnionych oraz dla sprawców i ofiar przemocy domowej.NIEBIESKA LINIA – 0 801-120-002(ogólnopolski, dla ofiar przemocy w rodzinie)POMARAŃCZOWA LINIA – 0 801 14 00 68 (infolinia ogólnopolska prowadzona przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodziców, których dzieci upijają się). Gminna Biblioteka Publiczna ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-307

Godz. Otwarcia

Poniedziałek
8.00 – 16.00

Wtorek
8.00 – 17.00

Środa
8.00 – 18.00

Czwartek
8.00 – 18.00

Piątek
8.00 – 18.00

Sobota
8.00 – 14.00

 

                                                                 

 

 

 

Filia Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej Ponikwa 82

Godz. Otwarcia

Poniedziałek
10.00 – 18. 00

Wtorek
10.00 – 18.00

Piątek
10.00 – 14.0

 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego na Odległość na Wsiachul. Spacerowa 2a26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-768

Godz.Otwarcia:

Poniedziałek
12:00 – 20:00

Wtorek
12:00 – 20:00

Środa
12:00 – 20:00

Czwartek
12:00 – 20:00

Piątek
12:00 – 20:00

SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Kozienice”ul. Jana Kochanowskiego 13326-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 621-14-74Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział Garbatka-Letniskoul. Jana Kochanowskiego 9526-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 621-00-29, fax (48) 621-00-29Urząd Pocztowy ul. Jana Kochanowskiego 3526-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 621-00-98Apteka – mgr Zdzisława Słykul. Spacerowa 3 26-930 Garbatka-Letniskotel (48) 62-11-170Apteka – Maj Dorota i Marekul. Jana Kochanowskiego 97a26-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-510Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Kochanowskiego 13726-930 Garbatka-Letniskotel. (48) [email protected]Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana KolbegoBogucin 7726-930 Garbatka-Letniskotel. (48) 62-10-338Oddział ZUS ZUS Kozienice Zakład Ubezpieczeń Społecznychul. Radomska 4326-900 Kozienicetel.(48) 382-04-64 ,  fax (48) 614-28-02Urząd Skarbowy w Kozienicachul. Parkowa 526-900 Kozienicetel. (48) 614-28-88,  (48) 611-22-59,  (48) 611-22-61, (48) 611-24-05,   fax (48)  614-28-33Urząd Pracy w Kozienicachul. Zdziczów 1 26-900 Kozienicetel. (48) 614-66-99, (48) 614-66-91, (48) 614-66-51, (48) 614-67-16,   fax (48) 614-66-91  [email protected]Starostwo Powiatowe w Kozienicachul. Kochanowskiego 2826-900 Kozienice tel. (48) 611-73-00,   fax (48) [email protected]Leśniczy Michał Witczak  tel. 690-071-395

Leśniczy Pan Michał Witczak przyjmuje w Urzędzie Gminy ul. Skrzyńskich 1, w 2 i 4 środę miesiąca w pok. Nr 10 w godz. 09:00-11:00Druki do pobrania są w pok. Nr 10 a także u Pani Krystyny Jagiełło w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2a Wypełnione druki należy składać w Urzędzie Gminy ul. Skrzyńskich 1 w  pok. Nr 10, oraz Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a u Pani Krystyny Jagiełło