W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Urzędu Marszałkowskiego.

Pliki do pobrania poniżej

Pliki do pobrania