Wszyscy mieszkańcy gminy Garbatka-Letnisko, którzy mogą mieć informacje w tej sprawie bądź widzieli kto jest sprawcą tego działania prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod nr. telefonu (0 48 ) 62 10 103.