Wykonawcą robót jest Zakład Instalacyjny Janczes Artur Podymniak, Czesław Janicki, Łukasz Janicki Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu. Zakład w okresie 14 miesięcy wykona sieć kanalizacyjną, grawitacyjną (bez przyłączy) o długości 4423,5 mb.

 

– Moment historyczny, mieszkańcy bardzo czekali na tą inwestycję. Dzięki zaangażowaniu Pani wójt, trzeba przyznać, która prężnie działała aby pozyskać środki. Udało się i czekamy na konkretną już inwestycję, kanalizację – mówił podczas spotkania radny z Garbatki-Długiej, Czesław Pacuła

 

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład i z Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

 

 

– To wielki dzień i radosna chwila, szczególnie w tym czasie w jakim obecnie się znajdujemy, gdzie tych chwil radosnych mamy bardzo mało w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Niemniej mieszkańcy Garbatki-Długiej mają dzisiaj swoje powody do radości, bowiem od dawna oczekiwana inwestycja w postaci budowy kanalizacji właśnie staje się faktem – stwierdziła wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkewicz

 

 

– Cieszę się razy dwa, jak Pan sołtys, ze względu na to, że jak odwiedzam sołectwa szczególnie sołectwo Garbatka-Długa, to jedyny problem jaki był przedstawiony, to kanalizacja. Walczyliśmy o to długo i jak sołtys powiedział cieszymy się, że pani wójt duży wkład włożyła w to, abyśmy pozyskali środki,  że udało się to po tylu latach. Tak jak hala sportowa, ta inwestycja stanie się symbolem tego, że można –dodał przewodniczący rady Włodzimierz Mazur

 

 

Całkowity koszt budowy wyniesie 3 595 620,00 zł.