W tym dniu licznie przybyli do naszego przedszkola zaproszeni goście m.in. władze Gminy Garbatka Letnisko z wójtem R. Kowalczykiem, księża naszej parafii, siostry zakonne, nasi sąsiedzi, rodzice. Dzieci wspaniale wcieliły się w role aniołków, króli, pasterzy, Maryii, Józefa. Były doskonałymi aktorami, pokonały tremę. Wszyscy ulegli magii przedstawianych Jasełek.

 

 

Tradycyjnie po przedstawieniu przybyli goście, nauczyciele, dzieci, rodzice łamali się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia, a ksiądz proboszcz obdarował wszystkie dzieci obrazkami. Najpierw zaproszeni goście potem pracownicy przedszkola zasiedli do pięknie nakrytego stołu spożywając wigilijne potrawy. Zaproszeni goście otrzymali świąteczne upominki. Świąteczną atmosferę odczuli wszyscy i z pewnością zanieśli ją do domów na czas ostatnich przygotowań w gronie rodzinnym.

 

Przedszkole Samorządowe

„Pod Sosnową Szyszką”