W celi realizacji tego zamierzenia został wyłoniony Wykonawca tj. Firma Handlowo-Usługowa Zuzanna Mikulska Pl. 2-go Czerwca 26, 26-060 CHĘCINY, który zgodnie z zawartą umową do dnia 15.06.2012r. zakończy prace.Zakres prac obejmuje:– montaż nowej tablicy frontowej oraz dwóch tablic bocznych, – wymianę okładziny schodów,- wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej,- wykonanie części nawierzchni placu z brukowca tzw. „kocie łby”,- montaż 4 słupów oświetleniowych,− montaż 3 masztów flagowych,- posadowienie ławek i koszy na śmieci,- pielęgnację istniejących krzewów  i zadrzewienia przed Pomnikiem,- nasadzenie nowych krzewów ozdobnych.Poniżej zamieszczamy aktualne zdjęcia z realizacji inwestycji.

 

 

 

T.F