Strategia Rozwoju Gminy będzie głównym dokumentem wyznaczającym nasze cele i priorytety w zakresie rozwijania poszczególnych obszarów funkcjonowania gminy. To w niej zdiagnozujemy wspólnie najważniejsze atuty i problemy, od których zależne będą działania Urzędu Gminy.

Dokument będzie też podstawą do ustalenia priorytetów inwestycyjnych oraz do pozyskiwania środków na inwestycje w infrastrukturę społeczną i techniczną w Garbatce-Letnisku.

Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie zajmie około 5-15 minut. Można ją znaleźć pod adresem:

https://garbatka2030.webankieta.pl/

Ankieta w wersji papierowej znajduję się w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w pokoju nr 11. Osobą do kontaktu jest: Olga Jasek-Siwecka tel. 48 62 10 194 wew. 20.

Ankieta będzie dostępna przez 21 dni tj. od 23 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Serdecznie dziękujemy.