Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się bedą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W organizację włączyły się także: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza oraz Krajowa Rada Kuratorów.

 

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00.Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl