Działania miały na celu:

– propagowanie pozytywnych wzorców zachowania- podniesienie poziomu kultury osobistej- propagowanie kultury języka polskiego- dbanie o życzliwą atmosferę w szkole.- przeciwdziałania agresji i krzewienie kultury dobrego wychowania.Odbyły się  pogadanki, lekcje wychowawcze na temat życzliwości, agresji. Uczniowie tworzyli kontrakty klasowe. Podczas ,,Tygodnia Życzliwości” szkoła została udekorowana plakatami promującymi kulturę zachowania. Pojawiło się na nich wiele ciekawych haseł ,,Dobre słowo mało kosztuje a pomaga wiele’’, „Uśmiech jest niezbędny do życia”, „Grzeczność jest jak poduszka powietrzna, niby nic w niej nie ma a jednak z nią wygodnie”, „Na grzeczność nigdy nie jest za późno”.Impreza zakończyła się apelem podsumowującym, podczas którego uczniowie , nauczyciele i rodzice obejrzeli przedstawienie ,,Niburia planeta Grzeczności” przygotowane przez uczniów kl. III  pod kierunkiem wychowawczyni  p. Joanny Sałek.

Każda klasa zaprezentowała Króla lub Królową Grzeczności swojej klasy.

Kl.0 a     MAJA WALCZAKKL.0b    AGATKA MAJKL.Ia     OLIWIA WÓJCIKKL.Ib     SANDRA PIETRZAKKL.IIa    OSKAR ŁYJAKKL.IIIb   KINGA STALMACHKL.IIIa   MARYSIA SZEWCZYKKL.IIIb   MARTYNA KLIMOWICZKL.Iva    MALWINA SKOCZYLASKL.Ivb    PIOTR TWARDOWSKIKL.Va     JULIA URBANIAKKL.Vb    NATALIA RĘBALSKAKL.VIA  MONIKA CHYLIŃSKAKL.VIb   KLAUDIA GAWRYOŁEK

Królowe i Królowie otrzymali certyfikaty uprawniające do używania otrzymanego tytułu i słodkie upominki, ufundowane przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Jesteśmy przekonani, że zawsze jest dobry czas, by uświadamiać sobie i innym, iż u podstaw dobrego wychowania leży głęboki szacunek  oraz życzliwość. Staramy  się więc, aby ważnymi gośćmi w naszej szkole i otoczeniu  były czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Na pewno złagodzą wiele konfliktowych sytuacji.