Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone wielomiesięcznym procesem uzgodnień i konsultacji społecznych. Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła( kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany te będą jednak stopniowe.Marszałek Województwa Mazowieckiego mając na uwadze właściwe przygotowanie do wdrażania poszczególnych etapów uchwały, zwraca się do mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko z prośbą o zapoznanie się z w/w uchwałą oraz wprowadzonych zakazach i ograniczeniach.  W załączniku w/w uchwała.Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

 

Załącznik:Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r