Sprawozdanie Wójta Roberta Kowalczyka z prac między sesjami. XXXI Sesja Rady Gminy

Relacja z XXXI Sesji Rady Gminy cz.1

Relacja z XXXI Sesji Rady Gminy cz.2