Wśród nich znaleźli się Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko,Ks. kan. Augustyn Rymarczyk, ks. Tomasz Herc, ks. Maciej Będziński,Dyrektor Elżbieta Ślisińska,Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady Gminy,Mirosław Dziedzicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce,Maciej Pyrka – Przewodniczący Rady Rodziców,Grażyna Sujc – Przewodnicząca Rady Rodziców,Maria Dziedzicka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki,Robert Grygiel – Radny Powiatowy Powiatu Kozienickiego,Tadeusz Molenda –  Radny Powiatu Kozienickiego

 

 


//

Młodzież przedstawiła w kilku scenach życie i dokonania Królowej Jadwigi. Uroczystość była także okazją do podziękowania za pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom i pracownikom szkoły odchodzącym na emeryturę oraz do innych placówek oświatowych. Punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród uczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie w szkole oraz listów gratulacyjnych rodzicom uczniów klas trzecich.