Na uroczystości rocznicowe licznie przybyli Kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Byłych Więźniów Politycznych, osób Represjonowanych, Radni, Rodziny poległych, oraz Mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko. W uroczystościach wzięli udział również uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie.

 

 

Jak powiedział Wójt Robert Kowalczyk,  coroczne kwietniowe spotkania w sołectwie Molendy pokazują, że pamiętamy i że chcemy pamiętać o tych, którzy 69 lat temu stoczyli tu twardą  i pełną poświęcenia bitwę. Jak również po to, aby powiedzieć i pokazać, że ich ofiara nie była daremna i że dzięki nim możemy żyć w wolnym od wojny kraju. W imieniu rodzin głos zabrała Lucyna Abramczyk córka dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Tomasza”.  Na zakończenie liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Partyzantów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pan Robert Kowalczyk oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Radom.Kinga Kowalczyk