Od wielu lat dzieci z Bogucina przygotowywane przez panią Ewę Kwaśnik, biorą z sukcesami udział w konkursach matematycznych. Wysokie wyniki osiągane przez młodych matematyków cieszą, ale też mobilizują do dalszej pracy.

 

PSP Bogucin