Umowę na budowę 3 kilometrowego odcinka drogi w Garbatce-Letnisko podpisała wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz przedstawiciel firmy RDL z Lubartowa Janusz Białek.

 – Cieszę się, że już za kilka tygodni rusza budowa tej drogi. W ramach zadania zostanie poszerzona istniejąca droga na odcinku od skrzyżowania z ul. 15 stycznia do skrzyżowania z ul.  Słoneczną. do szerokości 6 metrów, a w dalszej części do szerokości 5 metrów. Ponadto zakres prac obejmuje regulacje wysokościową istniejącego chodnika oraz jego poszerzenie do szerokości 1,5 metra. – mówi wójt Teresa Fryszkiewcz

 Na dalszym odcinku zaplanowano nowy chodnik o szerokości 1,5 będący kontynuacją wcześniejszego, a za skrzyżowaniem z ul. Fabryczną budowę nowego prawostronnego chodnika o szerokości 2 metrów, przyległego do krawężnika. Inwestycja obejmować będzie korektę łuków na skrzyżowaniach, budowę zjazdów do posesji oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Na realizację tego zadania Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku a ich koszt wyniesie blisko 3,6 miliona złotych. Inwestycja w 63,63 % finansowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  i własnych Gminy. Wykonawcą budowy ulicy jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie czas realizacji inwestycji do 30 czerwca 2020r. Budowa ulicy rozpocznie się na przełomie sierpnia – września.