W dniu wczorajszym, tj. 6 marca 2024 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika  Aleksandry Mieczyńskiej podpisała umowy z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim. Podpisane umowy dotyczą:

  1. MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – edycja 2024: nazwa zadania Remont strażnicy
    i zakup wyposażenia dla OSP Garbatka-Letnisko, otrzymane dofinansowanie 76.000,00 zł. W ramach przyznanego wsparcia zostanie odnowiona elewacja budynku OSP w Garbatce-Letnisku oraz zakupiony osprzęt do quada, tj.: przyczepa i pług oraz doposażenie kabiny quada.
  2. MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT 2024: nazwa zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Garbatka-Letnisko. W ramach zadania nastąpi sterylizacja i kastracja psów i kotów oraz czipowanie zwierząt, otrzymane dofinansowanie 20.000,00 zł. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie populacji bezdomnych psów i kotów.